Chủ tài khoản: LÊ HỮU PHÚC

Số tài khoản: 17196390001 Tại Ngân Hàng Sài Gòn – CN SCB GÒ VẤP

Số tài khoản: 109868550883 Tại Việt Tín Bank

Số tài khoản: 0110924664 Tại Ngân Hàng Đông Á